Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Interne vertrouwenspersonen

Mevr. J. van Wingerden-Gerritsen
Email:   J.vanwingerden@heemgaard.nl
Dhr. F. Lampenscherf
Email:  F.lampenscherf@heemgaard.nl

Externe vertrouwenspersoon

Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met Gerard Dijkstra, de externe vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
Anna Bijnsring 154
7321HJ Apeldoorn
T: 06 55183368
info@konfidi.nl
www.konfidivertrouwenspersonen.nl

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (215.53 KB)