Pesten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt. In een veilige omgeving is geen ruimte voor pesten. We spreken van pesten wanneer een of meerdere personen verbaal of fysiek geweld gebruiken, of iemand buitensluiten.

Zie jij dat er iemand gepest wordt? Dan verzoeken we je het volgende te doen:

  • Spreek de pester aan op zijn gedrag.
  • Helpt dat niet? Schakel een docent of je mentor in.

Ben je zelf slachtoffer van pesten?

  • Schakel je mentor of de preventiemedewerker (mevrouw A. Marinus, havokamer) in.

Wanneer bij een docent of een mentor een melding van pestgedrag is binnengekomen, treedt het anti-pestprotocol in werking.
Bekijk hier het protocol.

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (385.07 KB)