Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht geworden. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal en inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding.

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle scholen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven:

  • We vangen gezamenlijk alle leerlingen op.
  • Iedere school heeft een zo breed en diep mogelijk ondersteuningsaanbod en biedt dezelfde basisondersteuning aan.
  • We dragen in het reguliere onderwijs gezamenlijk zorg voor een optimale verdeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • Afgelopen jaar is er een gezamenlijk loket ingericht voor de toewijzing van extra ondersteuning of voor eventuele plaatsing in het speciaal onderwijs. Voor leerlingen die tijdelijk opgevangen moeten worden omdat de school handelingsverlegen is, is een kleine schakelvoorziening ingericht (zie www.swv-vo-2505.nl).

Iedere leerling moet dus in principe op elke school de juiste basisondersteuning kunnen krijgen. Wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt hij op De Heemgaard begeleiding. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning De Heemgaard biedt.
Bekijk hier ons schoolondersteuningsplan.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (215.53 KB)