Mentor

Elke klas of groep heeft één van de eigen docenten als mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
De mentor houdt in de gaten hoe de leerling zich ontwikkelt.
De mentor van de brugklasleerling voert gesprekken op school met de leerling en ouder(s)/verzorger(s), zgn. driehoeksgesprekken.
De leerling bereidt het gesprek met behulp van de mentor voor.

You&Me

In alle tweede klassen wordt door de mentor het programma ‘You&Me’ verzorgd. You&Me is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het groepsproces in de klas. De lessen vinden om de week plaats in het mentoruur. Zeven hoofdthema’s komen gedurende het schooljaar aan bod: kennismaking, zelfkennis, communicatie, pesten, de digitale wereld, seksualiteit en voor jezelf zorgen. Naast deze thema’s is er ruimte om in te spelen op de behoefte van de klas en de mentor.

In havo 4/5 en atheneum 4, 5 en 6 is er geen klassenmentor meer, maar een groepsmentor die 15 tot 25 leerlingen onder zijn hoede heeft.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (385.07 KB)