Expertiseteam en Kernteam

Expertiseteam
Wanneer je mentor je niet kan helpen, zal hij/zij ondersteund worden door de afdelingskamer en het expertiseteam.
Op De Heemgaard is er een expertiseteam onder leiding van de ondersteuningscoördinator. Het expertiseteam biedt extra ondersteuning aan docenten, mentoren, klassen en leerlingen op het gebied van gedrag, taal, rekenen, lezen, algemene studievaardigheden en sociaal emotionele ondersteuning.

Kernteam
Wanneer de mentor en/of ouder(s) zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam. De Jeugdgezondheidzorg van het CJG ()Centrum Jeugd en Gezin) is vertegenwoordigd in het Kernteam op school. Zij kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van jongeren. Ook geven zij advies, bieden zelf hulp of begeleiden ouder(s) en hun kind naar andere hulp. Deze vertegenwoordigers bespreken de situatie van het kind met niemand anders dan met elkaar. Andere leerlingen of docenten worden niet zonder toestemming van ouder(s) ingelicht.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)