Dyslexie en dyscalculie

Op De Heemgaard hebben we een team Remedial Teaching, onder leiding van de ondersteuningscoördinator, dat extra ondersteuning biedt op het gebied van taal, algemene studievaardigheden, rekenen, lezen en motoriek (motorische remedial teaching).

Als er sprake is van dyslexie of dyscalculie kun je meer specialistische hulp nodig hebben. Na overleg met ouders en leerling wordt afgesproken hoe de hulp georganiseerd wordt. De remedial teacher maakt op basis van de officiële verklaring een handelingsplan. Soms mag je ook gebruikmaken van hulpmiddelen of aanpassingen. In heel specifieke gevallen kan de remedial teacher individuele begeleiding geven.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)