Centrum Jeugd en Gezin

Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
Bij het CJG zit alle opvoed- en opgroei kennis onder één dak. Preventie en vroeg-signalering staan bij het CJG voorop.
Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden
De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. U kunt de schoolverpleegkundige ontmoeten op een ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De data voor de spreekuren worden in overleg met school ingepland.
Het CJG in de buurt
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.
De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool zag uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.
Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor vragen we uw kind eerst een digitale vragenlijst in de vullen. De vragen gaan over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen krijgt uw kind ook informatie en tips. We zien uw kind op school. U bent daarbij niet aanwezig. Tijdens de afspraak meten en wegen we weer. De jeugdverpleegkundige bespreekt samen met uw kind de vragenlijst en we praten over de (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke dingen in het leven van uw kind in deze periode.
Kernteam
Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de zorgcoördinator van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee.
Contact met het CJG?
Mailadres: info@cjgapeldoorn.nl
(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
Voor verdere info: www.cjgapeldoorn.nl  en/of  www.facebook.com/CJGapeldoorn

 

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (206.70 KB)