Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Heemgaard. De oudercommissie vergadert regelmatig met de directie. Tijdens deze vergaderingen wisselen de leden en de schooldirectie informatie uit. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over lopende activiteiten, beleidsmaatregelen, de voortgang van het onderwijs of de identiteit van de school.

Daarnaast brengt de oudercommissie ook ideeën ter tafel, stelt waar nodig kritische vragen en denkt mee over nieuwe initiatieven. Ook participeert de oudercommissie in de medezeggenschapsraad en de Commissie Identiteit. Leden van de oudercommissie worden niet door de ouders gekozen. De oudercommissie pretendeert daarom ook niet de spreekbuis van alle ouders te zijn.

Bekijk hier het jaarverslag van de oudercommissie 2019-2020.

Leden

De oudercommissie 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:
Mevr. T. Stoop
Mevr. M. Pauwels
Dhr. P. van de Vlag
Mevr. G. Kilic
Mevr. J. Fobbe

Vergaderdata
De data waarop de oudercommissie vergadert, zijn te vinden in het jaarplan van de school.

Meepraten?

Lid worden van de oudercommissie is eenvoudig. U meldt zich bij één van de zittende oudercommissieleden en komt een keer sfeer proeven op een vergadering. Als het u bevalt, bent u van harte welkom. Lid zijn van de oudercommissie is mogelijk zolang uw kind op De Heemgaard zit.

Contact

U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissie@heemgaard.nl of via het secretariaat van de school.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (385.07 KB)