Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders, medewerkers en leerlingen. De raad overlegt met de rector (en mogelijk andere directieleden) over het beleid van de school op de terreinen onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De MR heeft adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Voor sommige zaken is de instemming van de MR vereist. Alles is vastgelegd in het reglement dat op de website te vinden is.

Als u contact wilt opnemen met de MR, kunt u dat doen via lu@heemgaard.nl

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)