Rooster

Het lesrooster wordt vastgesteld binnen de lestijden. De leerlingen in de onderbouw hebben in principe een aaneengesloten rooster. Alle brugklasleerlingen hebben dezelfde begin- en eindtijden, ongeacht in welke brugklas de leerling zit. De lessen in klas 1 beginnen elke dag om 8.15 uur. Brugklassers zijn op maandag, woensdag en donderdag vrij om 15.00 uur. Op dinsdag zijn ze vrij om 13.40 uur en op vrijdag om 14.10 uur.

De school begint om 08.10 uur als de eerste bel gaat.
Om 08.15 uur starten de lessen.
De Heemgaard werkt met lessen van 50 minuten.
Lestijden
08.15 – 09.00 uur 1e uur
09.00 – 09.55 uur 2e uur, waarin het bezinningsmoment is opgenomen
09.55 – 10.45 uur 3e uur
10.45 – 11.10 uur pauze
11.10 – 12.00 uur 4e uur
12.00 – 12.50 uur 5e uur
12.50 – 13.20 uur pauze
13.20 – 14.10 uur 6e uur
14.10 – 15.00 uur 7e uur
15.00 – 15.50 uur 8e uur
15.50 – 16.40 uur 9e uur

Let op!
Op dinsdag sluit het 6e lesuur direct aan op het vijfde lesuur, dus van 12.50-13.40 uur.
Dinsdagmiddag is er alleen in bijzondere situaties les: deze tijd is in principe vrijgemaakt voor vergaderingen.
Het inhalen of herkansen van toetsen is wel mogelijk.
Ook is de dinsdagmiddag gereserveerd voor leerlingen die een straf uit moeten zitten of extra corvee hebben.

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)