Veluwse Onderwijsgroep

De Heemgaard maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep  wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen (SKVOA), Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen, stichting katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen en het gemeenschappelijke servicebureau genaamd de Stichting Veluwse Onderwijsgroep.

Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht maar zijn wel zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. T. Biesterbosch
E-mail:  t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Voortgezet CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 07 99

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)