Identiteit

We willen, geïnspireerd door de Bijbel, als school een gemeenschap zijn waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar.
Het christelijke karakter van de school bestaat niet alleen uit lessen godsdienst en het houden van dagopeningen en vieringen. Identiteit is immers ‘geleefde identiteit’. Een waarderend woord, een schouderklopje, een duim omhoog en constructieve kritiek kunnen een wereld van verschil maken.
In het besef dat we een gemeenschap willen zijn, zoeken we naar momenten om elkaar te ontmoeten en onderlinge verschillen te waarderen. Identiteit is voor ons gevoelig zijn voor het besef van eerbied voor het leven èn het besef om open te staan voor anderen.
Wij zijn een school, die bewust kiest om ruimte te geven aan de diversiteit binnen de kaders van christelijke waarden waar wij voor willen staan: omgaan met verschillen, verantwoordelijkheid voor de ander en de gemeenschap, ruimte en eerbied voor eigenheid. Grondhoudingen als doorzettingsvermogen en vriendelijkheid, verdraagzaamheid met oog voor verantwoordelijkheid en veiligheid, vertrouwen en verbondenheid met elkaar, zijn hier voor ons ijkpunten om veerkrachtig handen en voeten te geven aan christelijke waarden en normen.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (212.52 KB)