Gezonde school

De Heemgaard is een gezonde school met een integraal schoolgezondheidsbeleid. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in de kantine en automaten een gezonde keuze kunnen maken.
Op school leren onze leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoet theorie en praktijk elkaar.

Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen en het voorkomen van het gebruik van genotsmiddelen.
De school is rookvrij. Het rookverbod geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Onze medewerkers stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld. De GGD ondersteunt onze school hierbij.

Naast een gezonde school, willen we ook een duurzame omgeving creëren. Een omgeving met veel groen en weinig (zwerf)afval en waar aandacht is voor afvalscheiding. Een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen. In een omgeving waar fietsen en openbaar vervoer de standaard is.

Ouders maken we attent op het gezonde aanbod in onze schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen u hier aandacht voor te hebben.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (212.52 KB)