Gezonde school

De Heemgaard is een gezonde school met een integraal schoolgezondheidsbeleid. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in de kantine en automaten een gezonde keuze kunnen maken.
Op school leren onze leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoet theorie en praktijk elkaar.

Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen en het voorkomen van het gebruik van genotsmiddelen.
De school is rookvrij. Het rookverbod geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Onze medewerkers stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede
voorbeeld. De GGD ondersteunt onze school hierbij.

Naast een gezonde school, willen we ook een duurzame omgeving creëren. Een omgeving met veel groen en weinig (zwerf)afval en waar aandacht is voor afvalscheiding. Een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen. In een omgeving waar fietsen en openbaar vervoer de standaard is.

Ouders maken we attent op het gezonde aanbod in onze schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs.
We vragen u hier aandacht voor te hebben.

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de zogenaamde ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’.

Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
·         Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
·         Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
·         Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten.
Naast onze kantine bevindt zich een watertappunt.

Wij hebben een gouden kantine, omdat:
·         Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
·         We bieden groente en fruit aan.
·         De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid
Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)