Doelstellingen

Wij willen, geïnspireerd door de Bijbel, als school een gemeenschap zijn waarin we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en elkaar. In deze gemeenschap staan leren en ontwikkeling centraal.

Wij ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling in kennis, vaardigheden en kritische zin, zodat zij als bewust en zelfstandig kiezende mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wat betekent bovenstaande schooldoelstelling in de praktijk?

  • Alle leerlingen en medewerkers komen tot hun recht.
  • Wij vinden het belangrijk om onze identiteit te vertalen naar ons dagelijks werk.
  • Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar.
  • Alle leerlingen en medewerkers ontplooien zoveel mogelijk capaciteiten, om zo als mens te groeien.
  • De leerstof is er voor een deel op gericht dat leerlingen leren begrijpen en volgen wat er in de maatschappij gebeurt.
  • Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen in toenemende mate eigen en bewuste keuzes maken in hun leerproces.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (383.23 KB)