Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u klacht? U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

klacht betreft verwijzing naar
Levering leermiddelenfonds/boetes
Situatie in een klas de betreffende mentor
Een mentor de teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docent de teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërge de conrector die de aansturing conciërges in zijn/haar portefeuille heeft
Een teamleider de conrector die de teamleider aanstuurt
Een conrector rector
Een rector de algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school eerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzaken de conrector die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragen lokaal 30
Rapporten eerst de betreffende teamleider, daarna de conrector van de desbetreffende afdeling
Bevordering eerst de betreffende teamleider, daarna de conrector van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluiting eerst de teamleider van het examenjaar, daarna de conrector bovenbouw havo of vwo
Ongewenste intimiteiten Vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
Tel: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
E-mail: info@klachtencommissie.org

 

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2021 (386.58 KB)