Gedragscode internet

De computer is een geweldig middel om informatie te zoeken en een prachtig communicatiemiddel, maar je moet wel bewust met computergebruik en digitale communicatie omgaan. Hierover gaan de volgende regels, waarschuwingen en tips.

Regels

  1. Je mag geen gemene, vervelende, bedreigende, seksueel getinte, racistische, discriminerende of anonieme e-mails, sms’jes , foto’s of berichten via WhatsApp en Instagram o.i.d. versturen. Het anonieme karakter van zulke berichten zorgt ervoor dat de ander niet weet waar hij/zij aan toe is en daardoor geen verweer kan geven. Wij beschouwen dit als pesten. Je mag zulke berichten niet vanuit school verzenden en ook niet naar school (door)sturen.
  2. Je mag alleen mailen en/of chatten op school als dit past bij een opdracht van school, of als dit gaat over zaken die te maken hebben met school/huiswerk.
  3. Je mag op school geen pornosites, racistische sites, discriminerende sites, geweldsites, beledigende sites of aanstootgevende sites bezoeken.
  4. Je mag op school niet het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van die persoon zelf.

Controle

Het mediatheekpersoneel en docenten hebben het recht om op jullie beeldscherm mee te kijken. Het meekijken gebeurt ook via een computerprogramma dat jouw beeldscherm op het beeldscherm van de mediathecaris/ docent te zien geeft. Er worden door dit systeem ook logfiles bijgehouden. In het geval dat je de regels overtreedt, beslist de afdelingsleiding over de te treffen maatregelen.

Meer informatie internet en e-mail

De volledige gedragscode internet en e-mail staat op de website. Lees daarin ook tips over veilig internetten.

Informatie

Schoolgids bewaren of doorsturen?
Download hem hier
downloaden
Schoolgids 2019 (215.53 KB)