Presentaties PWS

9 maart 2020

Dinsdag 10 maart zijn de presentaties van de profielwerkstukken (PWS) door de
leerlingen van mavo3, havo5 en atheneum6.
Ouders zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
De uitnodiging met info en tijdstippen hebben de ouders per mail ontvangen.