Coronavirus

Coronavirus

In verband met het geringe aantal besmettingen publiceren wij vooralsnog op deze pagina geen overzichten meer van de besmettingen.

Zelftest
Zelftesten worden door de school aangeboden aan de leerlingen. De leerling kan een zelftest op school halen bij lokaal 30.

Melden besmette leerling

De ouder/verzorger meldt een positieve testuitslag van haar zoon/dochter bij de ziekmelding van zijn/haar kind.

Basisadviezen

  • Was je handen regelmatig
  • Bij klachten, doe een zelftest
  • Hoest en nies in je elleboog

Info
Voor info vanuit de overheid klik op deze link.