Update coronavirus

Update coronavirus

In verband met het geringe aantal besmettingen publiceren wij vooralsnog op deze pagina geen overzichten meer van de besmettingen.

Melden besmette leerling

De ouder/verzorger meldt een positieve testuitslag van haar zoon/dochter bij de betreffende afdeling door het sturen van een mailbericht. Naast de normale stappen betreffende ziekmelding, vragen wij u een besmetting via onderstaand emailadres en stappenplan te communiceren.

Wij willen u verzoeken de volgende stappen te nemen:

  • Stuur een mail naar corona@heemgaard.nl
    Geef a.u.b. onderstaande punten in de mail aan
  • Naam en klas van de leerling
  • Wanneer is de leerling voor het laatst op school geweest?
  • Wanneer is de besmetting vastgesteld (zelftest of GGD)
  • Mogen wij de naam van de leerling vermelden in de informatie naar collega’s ouders en leerlingen
  • Is de leerling in staat om online les te volgen?
  • Eventuele aanvullende informatie.

Info
Bekijk hier onze laatste update brief van 26 januari ‘richtlijnen corona De Heemgaard’.
Voor meer info vanuit de overheid klik op deze link.