Coronavirus

Coronavirus

Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. Als school zetten we veel stappen om de veiligheid voor uw zoon of dochter en onze medewerkers te waarborgen. Met het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland, kan het echter voorkomen dat een medewerker of leerling van onze school besmet raakt met het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over eventuele coronabesmettingen op de Heemgaard.

Contactpersoon
Neem bij corona gerelateerde vragen contact op met de teamleider van uw kind via
055 538 5600 of via info@heemgaard.nl

Gezondheidsklachten
De meest voorkomende coronaklachten zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Heeft uw zoon of dochter een van deze klachten? Houd uw kind dan thuis en laat uw kind testen bij de GGD.

Bekijk hier ons document “Richtlijnen corona september 2021”.

N I E U W S B E R I C H T E N

Update 19 november 2021
Het aantal besmettingen op onze school loopt helaas op. Vooral in de brugklas hebben we deze week te maken met veel besmettingen. We hebben dagelijks contact met de GGD over de besmettingen op school en in de klas. Zij hebben nu  voor een viertal brugklassen het advies gegeven om tot een bepaalde tijd de lessen online te volgen. 
We merken dat leerlingen veel gebruik maken van de zelftesten en dat daardoor ook veel besmettingen naar boven komen.   We vragen ook om 2 keer per week gebruik te maken van de zelftesten. Deze zijn verkrijgbaar bij lokaal 30. Ook is het belangrijk bij klachten thuis te blijven en je te laten testen bij de GGD.

Update 9 november 2021
Afgelopen weken hebben we te maken gehad met een aantal besmettingen. In twee klassen waren meerdere leerlingen besmet. We hebben in deze gevallen goed contact gehad met de GGD en onze acties waren voldoende. Bij een havo 3 klas is besloten om één dag online lessen aan te bieden.

Ook zijn er in de afgelopen weken 3 medewerkers positief getest. In alle gevallen van besmetting zijn de leerlingen en ouders van de betreffende klassen middels een brief op de hoogte gesteld.

Belangrijk dat leerlingen bij klachten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Ook kunnen leerlingen op school zelftesten afhalen bij de receptie of lokaal 30.  Dat het gebruik van zelftesten
(alleen te gebruiken bij geen klachten) nuttig kan zijn, hebben we de afgelopen maanden meerdere malen kunnen ervaren. Een aantal leerlingen bleek zonder klachten toch positief.