Voorlichtingsavond profielkeuze havo3

8 november 2018

Informatieavond voor ouders en verzorgers van onze havo3 leerlingen.
Programma
19.30 uur:  opening
19.35 uur: info profielkeuze door decaan, mw Waardenburg
Aanmelden bij de mentor van uw zoon/dochter!