Muziekexamen

21 maart 2019

Op deze avond geven onze mavo, havo en atheneum eindexamenleerlingen met het vak muziek,
een concert in de aula van onze school ter afsluiting van hun praktisch gedeelte muziek.