Controle SE cijfers examenkandidaten

20 april 2020

Maandag 20 april: controle SE cijfers de examenleerlingen.

Fotograaf komt groepsfoto maken van de examenleerlingen  van de mavo, havo en atheneum afdeling.